Bilder från separatutställning Drömmer robotar om elektriska får?, Bergööska huset, Hallsbergs Konsthall, 10 oktober till 10 november 2020. Utställningen var speciellt framtagen för Bergööska huset, och bestod av animerade ljusinstallationer och originalverk i tusch.