I FÖRÄNDRING är ett verk bestående av ljus och skulptur. Verkets idé är att använda ljussättning som ett illustrativt bildspel. Ljusförändringar över dygnet förändrar verkets karaktär. I dagsljus består verket av skulpturala objekt i mindre skala, och vid mörkrets inbrott skapar skulpturerna ett skuggspel i stort format som täcker in hela väggarna. Ett typsnitt i form av en uppsättning bildelement har skapats, där illustrationerna skildrar Ringön som plats. Personer som idag befolkar platsen är medverkande aktörer i verket med enskilda korta texter. Texterna kommer sättas i det framtagna typsnittet Ringo, där orden omformas till dingbats. Bildelementen är utskurna med laser i corten (oxiderad järnplåt). Corten-plåtarna kommer monteras på väggarna med en ljuskälla bakom.